From The Purity of Lotus

Labradorfokker te Cuijk (Noord-Brabant)

From The Purity of Lotus

Oogproblemen

Bij de labrador komen oogaandoeningen nog regelmatig voor, waardoor het verplicht is in de fokkerij om ouderdieren te testen. Deze test is 12 maanden geldig en kan alleen worden uitgevoerd door een dierenarts die als panellid is erkend door de ECVO ( European College of Veterinary Opthalmologists).
Bij deze jaarlijkse spiegeltest worden diverse oogziekten uitgesloten zoals :
1. Cataract – Vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht vermindert met meestal blindheid als eindstadium;
2. Retina Dysplasie -Oogaandoening waarbij 2 lagen van het netvlies niet goed aan elkaar vastzitten;
3. Entropion – Oogaandoening waarbij één of beide oogleden naar binnen krullen;
4. Ectropion – Oogaandoening waarbij het onderste ooglid naar buiten krult;

Tevens is het mogelijk om door middel van een DNA-test de oogziekte Pcrd-PRA (progressieve retina atrofie, erfelijke oogafwijking met blindheid tot gevolg) te testen. Deze test wordt ook vaak Optigen test genoemd. Dieren die getest worden op de aanwezigheid van het gen dat deze ziekte veroorzaakt, kunnen lijder, drager of vrij zijn.
Alleen een lijder zal de ziekte zelf ook daadwerkelijk kunnen ontwikkelen, maar zowel een lijder als een drager kunnen het gen doorgeven aan hun nakomelingen. Het is dus zaak om in de fokkerij alleen vrije ouderdieren en dragers te gebruiken om de ziekte zoveel mogelijk uit te sluiten.

Er zijn omtrent de ECVO (oog-rapporten) nieuwe regels, voorheen moesten de oogartsen de puntjes en stipjes aanduiden op de note, nu moeten ze het aanduiden op het vakje en daar dan de noemer gering of aanwezig op behept bij melden. De labradors moeten vrij zijn van 2 soorten cateract (congenitaal en niet congenitaal) entropion en ectropion RD en retinadysplasie en PRA. Zelfs cholostrol crystallen worden nu aangevinkt. Nu is het nog aan de rasverenigingen om het fokbeleid daar op aan te passen, voorheen moesten de ogen vrij zijn van 17 erfelijke aandoeningen.

Translate »